Sesja XXI z dnia 5 maja 2016 r.  

 

 

Uchwała Nr XXI/140/16 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2016 – 2023

Załącznik nr 1, Załącznik nr 2

 

Uchwała Nr XXI/141/16 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2016

Tabela nr 1, Tabela nr 2, Załącznik nr 1

 

Uchwała Nr XXI/142/16 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznego przedszkola niezaliczanego do sektora finansów publicznych, funkcjonujących na terenie Gminy Przedbórz, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

 

Uchwała Nr XXI/143/16 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu

 

Uchwała Nr XXI/144/16 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie  Gminy Przedbórz

 

Uchwała Nr XXI/145/16 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/191/12 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 19 października 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przedbórz

 

Uchwała Nr XXI/146/16 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Przedbórz i nadania jej statutu

 

Uchwała Nr XXI/147/16 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na postanowienia Uchwały Nr XII/92/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Przedbórz

 

Uchwała Nr XXI/148/16 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 5 maja 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/232/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu Gminy Przedbórz dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Gminy Przedbórz

 


Liczba odwiedzin : 409
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Chlebosz
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Kowalik
Czas wytworzenia: 2016-06-06 11:31:53
Czas publikacji: 2016-06-07 08:19:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak