Protokół z XXI sesji Rady Miejskiej z dnia 5 maja 2016 roku 

 

 

Protokół z XXI sesji Rady Miejskiej z dnia 5 maja 2016 roku

Lista obecności radnych

Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami

Sprawozdanie z działalności Komisji KSO i KRGiR

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Przedbórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015

Objaśnienia zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Przedbórz na lata 2015-2023

Uzasadnienia do zmiany budżetu

Uzasadnienia do zmiany budżetu - wydatki inwestycyjne

Interpelacja radnego

 

 


Liczba odwiedzin : 247
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Chlebosz
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Kowalik
Czas wytworzenia: 2016-07-19 13:46:59
Czas publikacji: 2016-07-20 08:55:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak