Sesja XXIV z dnia 19 sierpnia 2016 r. 

 
 

Uchwała nr XXIV/171/16 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3910E Przedbórz-Piskorzeniec


Uchwała nr XXIV/172/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2016-2023

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


Uchwała nr XXIV/173/16 w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2016

Tabela nr 1

Tabela nr 2

Załącznik nr 1 do tabeli nr 2

Tabela nr 3

Załącznik nr 1


Uchwała nr XXIV/174/16 w sprawie współdziałania gminy Przedbórz z gminą Wielgomłyny i Żytno w zakresie budowy partnerstwa na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy


Uchwała nr XXIV/175/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/146/ Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Przedbórz i nadania jej statutu


Uchwała nr XXIV/176/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/191/12 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 19 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przedbórz


Uchwała nr XXIV/177/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/160/16 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie nadania parkowi przy ul. Trytwa w Przedborzu nazwy Park imienia Tadeusza Kościuszki


Uchwała nr XXIV/178/16 w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na postanowienia Uchwały Nr LIV/326/10 Rady Miejskiej w Przedborzu  z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/93 z dnia 27 lipca 1993 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Przedbórz


Uchwała nr XXIV/179/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Przedborza

 

Liczba odwiedzin : 288
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Chlebosz
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Kowalik
Czas wytworzenia: 2016-09-13 14:47:09
Czas publikacji: 2016-09-13 14:57:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak