Protokół z XXII sesji Rady Miejskiej z dnia 22 czerwca 2016 roku 

 

 

Protokół z XXII sesji Rady Miejskiej z dnia 22 czerwca 2016 roku

Lista obecności radnych

Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami

Sprawozdanie z działalności Komisji KSO i KRGiR

Ocena zasobów pomocy społecznej

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Bilioteki Publicznej w Przedborzu

Sprawozdanie finansowe Muzeum Ludowego w Przedborzu

Uzasadnienie do skargi na Burmistrza Miasta Przedborza

Uzasadnienie do skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu

Realizacja inwestycji i wykonanie Funduszu Sołeckiego za rok 2015

Uzasadnienie stanowiska radnego Koskiego

Interpelacja radnego

 


Liczba odwiedzin : 214
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Chlebosz
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Kowalik
Czas wytworzenia: 2016-09-19 12:42:31
Czas publikacji: 2016-09-21 15:16:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak