Protokół z XXIII sesji Rady Miejskiej z dnia 11 lipca 2016 roku 

 

 

Protokół z XXIII sesji Rady Miejskiej z dnia 11 lipca 2016 roku

Lista obecności radnych

Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami

Sprawozdanie z działalności Komisji KSO i KRGiR

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Uzasadnienie do zmian budżetu

Projekt uchwały grupy radnych

Interpelacja radnego

Interpelacja radnego

 


Liczba odwiedzin : 145
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Chlebosz
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Kowalik
Czas wytworzenia: 2016-09-19 13:04:39
Czas publikacji: 2016-09-20 15:29:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak