Protokół z XXIV sesji Rady Miejskiej z dnia 19 sierpnia 2016 roku 

 

 

Do pobrania:

Protokół z XXIV sesji Rady Miejskiej z dnia 19 sierpnia 2016 roku

Lista obecności radnych

Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie z działalności Komisji KSO i KRGiR

Uzasadnienie do zmian WPF

Uzasadnienie do zmian budżetu

Uzasadnienie do zmian inwestycyjnych budżetu

Odpowiedź na skargę do WSA

Uzasadnienie do skargi

Informacja z kontroli działalności Burmistrza

 


Liczba odwiedzin : 152
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Chlebosz
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Kowalik
Czas wytworzenia: 2016-10-27 13:10:58
Czas publikacji: 2016-10-27 13:32:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak