Sesja XXV z dnia 29 września 2016 r. 

 
 

Uchwała nr XXV/180/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2016-2023

Załącznik nr 1, Załącznik nr 2

 

Uchwała nr XXV/181/16 w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2016

Tabela nr 1, Tabela nr 2, Załącznik nr 1 do tabeli nr 2, Tabela nr 3, Tabela nr 4

Załącznik nr 1

 

Uchwała nr XXV/182/16 w sprawie przyjęcia zadania z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Przedbórz

 

Uchwała nr XXV/183/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego na realizację zadania/zadań z zakresu budowy/przebudowy infrastruktury dróg powiatowych

 

Uchwała nr XXV/184/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru inkasa poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz wynagrodzenia za inkaso

 

Uchwała nr XXV/185/16 zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia inkasentów poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

Uchwała nr XXV/186/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Spraw Obywatelskich

 

Liczba odwiedzin : 246
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Chlebosz
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Kowalik
Czas wytworzenia: 2016-11-18 13:25:01
Czas publikacji: 2016-11-18 13:35:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak