Sesja XXVI z dnia 21 października 2016 r. 

 

 

Uchwała nr XXVI/187/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2016-2023

Załącznik nr 1, Załącznik nr 2

 

Uchwała nr XXVI/188/16 w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2016

Tabela nr 1, Tabela nr 2, Załącznik nr 1 do tabeli nr 2, Załącznik nr 1 do tabeli nr 2, Tabela nr 3

 

Uchwała nr XXVI/189/16 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Przedbórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2017

 


Liczba odwiedzin : 211
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Chlebosz
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Kowalik
Czas wytworzenia: 2016-12-07 10:03:38
Czas publikacji: 2016-12-07 10:14:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak