Sesja XXVII z dnia 24 listopada 2016 r. 

 

 

Do pobrania:

Uchwała nr XXVII/190/16 w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2016-2023

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Uchwała nr XXVII/191/16 w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2016

Tabela nr 1

Tabela nr 2

Tabela nr 3

 

Uchwała nr XXVII/192/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Uchwała nr XXVII/193/16 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2017 r.

 

Uchwała nr XXVII/194/16 w sprawie rocznej stawki podatku od środków transportowych

 

Uchwała nr XXVII/195/16 w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Przedbórz dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców

 

Uchwała nr XXVII/196/16 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi kasowej jednostek organizacyjnych gminy Przedbórz

 

Uchwała nr XXVII/197/16 w sprawie aktualności studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Przedbórz oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Załącznik nr 1

 

Uchwała nr XXVII/198/16 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia do protokołów z posiedzeń komisji i sesji zapisów imiennego głosowania nad każdą ze spraw poddaną pod głosowanie

 

Uchwała nr XXVII/199/16 w sprawie rozpatrzenia wniosku złożonego przez Pana Pawła Ziębę zam. w Przedborzu

 

Uchwała nr XXVII/200/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/146/Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Przedbórz  i nadania jej statutu

 

Uchwała nr XXVII/201/16 w sprawie rozpatrzenia wniosku złożonego przez Pana Pawła Ziębę zam. w Przedborzu

 

Uchwała nr XXVII/202/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Przedborza

 


Liczba odwiedzin : 270
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Chlebosz
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Kowalik
Czas wytworzenia: 2016-12-13 11:01:59
Czas publikacji: 2016-12-13 11:34:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak