Protokół z XXVI sesji Rady Miejskiej z dnia 21 października 2016 roku 

 

 

Do pobrania:

Protokół z XXVI sesji Rady Miejskiej z dnia 21 października 2016 roku

Lista obecności radnych i sołtysów

Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami

Sprawozdanie z działalności Komisji KSO i KRGiR

Sprawozdanie Burmistrza z analizy oświadczeń majątkowych

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu z analizy oświadczeń majątkowych

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej w Łodzi

Uzasadnienie do zmian WPF

Uzasadnienie do zmian budżetu

Uzasadnienie do zmian inwestycyjnych budżetu

 


Liczba odwiedzin : 176
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Chlebosz
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Kowalik
Czas wytworzenia: 2017-01-03 12:46:00
Czas publikacji: 2017-01-03 12:46:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak