Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji, oświaty i wychowania w 2018 roku w Gminie Przedbórz

2018-01-04 14:34:53
Zarządzenie w sprawie udzielenia wsparcia finansowego z budżetu gminy dla organizacji pozarządowej

2018-01-04 14:06:40
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku w Gminie Przedbórz

2017-11-21 14:15:43
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji, oświaty i wychowania w 2018 roku w Gminie Przedbórz

2017-11-21 14:12:32
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Przedbórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”

2017-10-05 17:10:00
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Przedbórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016

2017-05-19 12:21:53
Zarządzenie w sprawie udzielenia wsparcia finansowego z budżetu gminy dla organizacji pozarządowej

2017-02-08 15:42:50
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

2017-01-27 11:18:19
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku w Gminie Przedbórz

2017-01-12 15:02:56