Sesja XXVIII z dnia 29 grudnia 2016 r. 

 
 

Do pobrania:

Uchwała Nr XXVIII/203/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2016 – 2023

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


Uchwała Nr XXVIII/204/16 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2016

Tabela nr 1

Tabela nr 2

Tabela nr 3

Załącznik nr 1

 

Uchwała Nr XXVIII/205/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2017 – 2023

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Uchwała Nr XXVIII/206/16 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2017

Tabela nr 1

Tabela nr 2

Tabela nr 3

Tabela nr 4

Tabela nr 5

Tabela nr 6

Tabela nr 7

Tabela nr 8

Tabela nr 9

Tabela nr 10

Tabela nr 11

Tabela nr 12

Tabela nr 13

Załącznik nr 1

 

Uchwała Nr XXVIII/207/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/190/12 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 19 października 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków

 

Uchwała NR XXVIII/208/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/142/16 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznego przedszkola niezaliczanego do sektora finansów publicznych, funkcjonujących na terenie Gminy Przedbórz, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

 

Uchwała NR XXVIII/209/16 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę do lat 5

 

Uchwała NR XXVIII/210/16 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

 

Uchwała NR XXVIII/211/16 w sprawie powołania członków Rady Seniorów Gminy Przedbórz

 

Uchwała NR XXVIII/212/16 w sprawie wyrażanie zgody na nabycie na rzecz Gminę Przedbórz nieruchomości gruntowej położonej w. obrębie geodezyjnym Piskorzeniec

 

Uchwała NR XXVIII/213/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Przedborza dla terenu położonego przy ul. Koneckiej

 

Uchwała Nr XXVIII/214/16 zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania Komisji Spraw Obywatelskich

 

Uchwała Nr XXVIII/215/16 zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

 

Liczba odwiedzin : 362
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Chlebosz
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Kowalik
Czas wytworzenia: 2017-01-18 15:21:13
Czas publikacji: 2017-01-19 11:21:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak