Protokół z XXVII sesji Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 2016 roku 

 

 

Do pobrania:

Protokół z XXVII sesji Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 2016 roku

Listy obecności

Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami

Sprawozdanie z działalności Komisji KSO i KRGiR

Sprawozdanie z działalności Komisji KSO

Sprawozdanie z działalności Komisji KR

Uzasadnienie do zmian WPF

Uzasadnienie do zmian budżetu

Uzasadnienie do zmian inwestycyjnych budżetu

Uzasadnienie w sprawie nieuwzględnienia petycji

Uzasadnienie do uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku uznanego w części za zasadny

Uzasadnienie do wniosku

Uzasadnienie do skargi

 


Liczba odwiedzin : 157
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Chlebosz
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Kowalik
Czas wytworzenia: 2017-02-20 11:10:51
Czas publikacji: 2017-02-20 11:10:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak