Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Przedbórz

2018-12-10 08:46:37
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta i Gminy Przedbórz na 2019 rok

2018-12-10 08:44:48
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu (III kwartał)

2018-10-24 11:18:40
Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach (III kwartał)

2018-10-24 11:17:14
Sprawozdania budżetowe Gminy Przedbórz za III kwartał 2018

2018-10-23 14:22:16
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu (II kwartał)

2018-07-31 14:00:33
Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach (II kwartał)

2018-07-31 13:59:11
Sprawozdania budżetowe Gminy Przedbórz za II kwartał 2018

2018-07-31 13:12:46
Informacja obejmująca wykonanie budżetu Gminy Przedbórz za rok 2017

2018-05-30 12:11:25
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przedbórz za rok 2017

2018-05-29 09:28:25