Uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu w roku 2018 

 

 

XLII Sesja Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 15 lutego 2018 r.

Uchwała Nr XLII/317/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2018 - 2023

Uchwała Nr XLII/318/18 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Uchwała Nr XLII/319/18 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przedbórz w 2018 roku

Uchwała Nr XLII/320/18 o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr XLII/321/18 w sprawie ustalenia na 2018 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przedbórz

Uchwała Nr XLII/322/18 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki nr 202 obr. Stara Wieś na działkę nr 157 /1 obręb Żeleźnica

Uchwała Nr XLII/323/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Miasta Przedborza

Uchwała Nr XLII/324/18 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Przedbórz

Uchwała Nr XLII/325/18 w sprawie wyrażenia woli wsparcia finansowego zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborzu

Uchwała Nr XLII/326/18 w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/107/07 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opiaty adiacenckiej na terenie miasta i gminy Przedbórz

Uchwała Nr XLII/327/18 w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przedborzu na rok 2018

Uchwała Nr XLII/328/18 w sprawie planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Przedborzu na rok 2018

Uchwała Nr XLII/329/18 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Przedborzu na rok 2018

Uchwała Nr XLII/330/18 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przedbórz na lata 2018-2022"

 


Liczba odwiedzin : 33
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Chlebosz
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Kowalik
Czas wytworzenia: 2018-03-07 11:06:05
Czas publikacji: 2018-03-07 11:06:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak