Dobry Start 

 
 

dobry start

W dniu 1 czerwca zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.
Zgodnie z rozporządzeniem wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia będą przyjmowane już od dnia 1 sierpnia 2018 roku do dnia 30 listopada 2018, natomiast w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – ich przyjmowanie rozpocznie się od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada.
Będzie ono przysługiwało w wysokości 300 zł jednorazowo.

UWAGA: wnioski, które zostaną złożone po upływie ww. terminu, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Formularz wzoru wniosku w postaci papierowej do pobrania w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu pokój nr 4,
lub na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.mpips.gov.pl/dobrystart/

Przyznanie wnioskowanego świadczenia nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, tym samym nie należy jej oczekiwać. Organ prześle wnioskodawcy jedynie informację o jego przyznaniu na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. Natomiast w przypadku, nie wskazania adresu, organ odbierając wniosek od wnioskodawcy, poinformuje jedynie o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia.

 

Liczba odwiedzin : 137
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Rybak
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Dudkiewicz
Czas wytworzenia: 2018-06-26 11:56:20
Czas publikacji: 2018-06-26 11:56:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak