Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przedborza o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Przedbórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"

2018-10-04 08:22:36
Zarządzenie w sprawie udzielenia wsparcia finansowego z budżetu gminy dla organizacji pozarządowej

2018-09-18 14:37:51
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

2018-09-07 13:18:03
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku w Gminie Przedbórz

2018-08-23 15:22:19