Zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Przedbórz 

 
 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją znak WA.RET.070.2.229.2.2018 z dnia 5 listopada 2018r. zatwierdził Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Przedbórz na okres 3 lat.

Zatwierdzona Taryfa została umieszczona w dniu 4 grudnia 2018 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zatwierdzona Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, tj. w dniu 12 grudnia 2018 r.

 

Załączniki

Decyzja o zatwierdzeniu taryfy

Data: 2018-12-06 09:20:38 Rozmiar: 771.33k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 63
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Ciesielska
Czas wytworzenia: 2018-12-06 09:15:08
Czas publikacji: 2018-12-06 09:24:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak