Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-03-18 14:17:08 IRŚ.271.1.4.2019 - Odłapywanie bezdomnych zwierząt oraz sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Przedbórz z podziałem na części / Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Paweł Nowicki Publikacja artykułu
2019-03-18 12:58:05 2019 / IRŚ.271.2.6.2019 - Pełnienie nadzoru eksperckiego ,,Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochotnika" Paweł Nowicki Publikacja artykułu
2019-03-15 10:40:29 Rok 2019 / Protokół z V sesji Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 26 lutego 2019 roku Paweł Nowicki Publikacja artykułu
2019-03-14 16:14:42 IRŚ.271.1.3.2019 - Remonty bieżące dróg gminnych na terenie gminy Przedbórz / Informacja z otwarcia ofert Paweł Nowicki Publikacja artykułu
2019-03-14 13:54:18 Rok 2019 / Sprawozdania budżetowe Gminy Przedbórz za IV kwartały 2018 roku Paweł Nowicki Edycja artykułu
2019-03-12 11:03:20 2019 / IRŚ.271.2.5.2019 - Gmina Przedbórz wolna od azbestu - unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest Paweł Nowicki Publikacja artykułu
2019-03-12 10:51:48 Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019 / OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. Paweł Nowicki Edycja artykułu
2019-03-12 10:50:13 Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019 / POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Paweł Nowicki Przeniesiono
2019-03-12 10:50:01 Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019 / OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. Paweł Nowicki Przeniesiono