Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-18 13:22:12 IRŚ.271.1.2.2019 - Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochotnika / Pytania, odpowiedzi i wyjaśnienia do SIWZ Piotr Rybak Publikacja artykułu
2019-01-18 13:14:12 Aktualności / Lokalizacja inwestycji celu publicznego Znak: SL.6733.1.2019 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Przedborza Piotr Rybak Publikacja artykułu
2019-01-18 11:55:36 Aktualności / Lokalizacja inwestycji celu publicznego Znak: SL.6733.12.2018/2019 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 18.01.2019r. Piotr Rybak Publikacja artykułu
2019-01-18 09:39:41 Aktualności / Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przedborza o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 178 obręb Żeleźnica, gm. Przedbórz Piotr Rybak Publikacja artykułu
2019-01-17 16:02:15 IRŚ.271.2.1.2019 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego / IRŚ.271.2.1.2019 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Piotr Rybak Publikacja artykułu
2019-01-17 12:37:03 Informacja o naborze pracowników / Burmistrz Miasta Przedborza ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obywatelskich i obrony cywilnej w Referacie Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Przedborzu Piotr Rybak Publikacja artykułu
2019-01-17 12:27:22 Informacja o naborze pracowników / Burmistrz Miasta Przedborza ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków z funduszy europejskich w Referacie Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Przedborzu Piotr Rybak Publikacja artykułu
2019-01-17 11:56:31 Aktualności / Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Przedbórz Piotr Rybak Publikacja artykułu
2019-01-16 13:57:36 IRŚ.271.1.1.2019 - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Przedbórz z innymi podmiotami / IRŚ.271.1.1.2019 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Piotr Rybak Edycja artykułu
2019-01-16 13:54:29 IRŚ.271.1.1.2019 - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Przedbórz z innymi podmiotami / IRŚ.271.1.1.2019 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Piotr Rybak Publikacja artykułu