Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-07-20 08:53:26 Rok 2018 / Protokół z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 20 czerwca 2018 roku Paweł Nowicki Publikacja artykułu
2018-07-20 08:32:03 IRŚ.271.2.25.2018 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Przedborska - od posesji nr 55 / Zaproszenia do składania ofert Paweł Nowicki Publikacja artykułu
2018-07-18 12:58:34 Informacja o naborze pracowników / Burmistrz Miasta Przedborza ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. płac Paweł Nowicki Publikacja artykułu
2018-07-18 09:24:07 IRŚ.271.2.24.2018 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Przedborska / Zaproszenie do składania ofert Paweł Nowicki Edycja artykułu
2018-07-18 08:32:25 Jednostki organizacyjne / Jednostki organizacyjne Paweł Nowicki Edycja artykułu
2018-07-17 12:56:18 IRŚ.271.2.24.2018 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Przedborska / Zaproszenie do składania ofert Paweł Nowicki Publikacja artykułu
2018-07-16 10:24:42 IRŚ.271.2.23.2018 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego / Zaproszenie do składania ofert Paweł Nowicki Publikacja artykułu
2018-07-13 14:36:10 IRŚ.271.1.11.2018 - Termomodernizacja budynku SPZOZ w Przedborzu z podziałem na części / Ogłoszenie o zamówieniu Paweł Nowicki Edycja artykułu
2018-07-13 14:35:39 IRŚ.271.1.11.2018 - Termomodernizacja budynku SPZOZ w Przedborzu z podziałem na części / Ogłoszenie o zamówieniu Paweł Nowicki Edycja artykułu
2018-07-13 14:34:28 IRŚ.271.1.11.2018 - Termomodernizacja budynku SPZOZ w Przedborzu z podziałem na części / Ogłoszenie o zamówieniu Paweł Nowicki Edycja artykułu