Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-07-21 10:54:53 IRŚ.271.1.11.2017 - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Pocztowej w Przedborzu z podziałem na części / Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacje do SIWZ z 21-07-2017 Piotr Chlebosz Publikacja artykułu
2017-07-21 10:37:27 IRŚ.271.1.11.2017 - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Pocztowej w Przedborzu z podziałem na części / Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Piotr Chlebosz Publikacja artykułu
2017-07-21 09:44:17 IRŚ.271.2.18.2017 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych / Zaproszenie do składania ofert Piotr Chlebosz Publikacja artykułu
2017-07-21 09:35:08 IRŚ.271.2.17.2017 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania obejmującą termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych / Zaproszenie do składania ofert Piotr Chlebosz Publikacja artykułu
2017-07-20 12:29:52 IRŚ.271.1.10.2017 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych z podziałem na części / Informacja z otwarcia ofert Piotr Chlebosz Publikacja artykułu
2017-07-18 14:39:37 Aktualności / Lokalizacja inwestycji celu publicznego (Znak: SL.6733.7.2017) z dnia 18.07.2017 Piotr Chlebosz Publikacja artykułu
2017-07-18 08:05:25 Zwierzęta do adopcji / Zwierzeta do adpopcji Piotr Chlebosz Edycja artykułu
2017-07-17 12:47:42 Aktualności / Ogłoszenie - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Piotr Chlebosz Publikacja artykułu