Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-09-18 14:37:51 2018 / Zarządzenie w sprawie udzielenia wsparcia finansowego z budżetu gminy dla organizacji pozarządowej Paweł Nowicki Publikacja artykułu
2018-09-18 12:07:02 IRŚ.271.1.14.2018 - Zmiana sposobu użytkowania budynku strażnicy na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji wraz z jego przebudową i nadbudową w miejscowości Nosalewice / Modyfikacja do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Paweł Nowicki Publikacja artykułu
2018-09-18 11:44:43 IRŚ.271.1.14.2018 - Zmiana sposobu użytkowania budynku strażnicy na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji wraz z jego przebudową i nadbudową w miejscowości Nosalewice / Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Paweł Nowicki Publikacja artykułu
2018-09-18 08:27:53 Wybory Samorządowe 2018 / Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi Paweł Nowicki Publikacja artykułu
2018-09-14 11:13:23 ŚDS / Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Paweł Nowicki Edycja artykułu
2018-09-14 10:55:19 ŚDS / Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Paweł Nowicki Publikacja artykułu
2018-09-14 09:06:13 IRŚ.271.1.12.2018 - Termomodernizacja budynku SPZOZ w Przedborzu / Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Paweł Nowicki Publikacja artykułu
2018-09-13 16:00:26 Wybory Samorządowe 2018 / Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych Paweł Nowicki Publikacja artykułu
2018-09-13 15:58:21 Wybory Samorządowe 2018 / Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast Paweł Nowicki Publikacja artykułu
2018-09-13 15:38:34 Wybory Samorządowe 2018 / Informacja o wyznaczonych miejscach przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń, komunikatów i informacji Paweł Nowicki Publikacja artykułu