Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-18 13:22:12 IRŚ.271.1.2.2019 - Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochotnika / Pytania, odpowiedzi i wyjaśnienia do SIWZ Piotr Rybak Publikacja artykułu
2019-01-18 13:14:12 Aktualności / Lokalizacja inwestycji celu publicznego Znak: SL.6733.1.2019 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Przedborza Piotr Rybak Publikacja artykułu
2019-01-18 11:55:36 Aktualności / Lokalizacja inwestycji celu publicznego Znak: SL.6733.12.2018/2019 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 18.01.2019r. Piotr Rybak Publikacja artykułu
2019-01-18 09:39:41 Aktualności / Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przedborza o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 178 obręb Żeleźnica, gm. Przedbórz Piotr Rybak Publikacja artykułu
2019-01-17 16:02:15 IRŚ.271.2.1.2019 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego / IRŚ.271.2.1.2019 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Piotr Rybak Publikacja artykułu
2019-01-17 12:37:03 Informacja o naborze pracowników / Burmistrz Miasta Przedborza ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obywatelskich i obrony cywilnej w Referacie Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Przedborzu Piotr Rybak Publikacja artykułu
2019-01-17 12:27:22 Informacja o naborze pracowników / Burmistrz Miasta Przedborza ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków z funduszy europejskich w Referacie Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Przedborzu Piotr Rybak Publikacja artykułu
2019-01-17 11:56:31 Aktualności / Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Przedbórz Piotr Rybak Publikacja artykułu
2019-01-16 13:57:36 IRŚ.271.1.1.2019 - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Przedbórz z innymi podmiotami / IRŚ.271.1.1.2019 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Piotr Rybak Edycja artykułu
2019-01-16 13:54:29 IRŚ.271.1.1.2019 - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Przedbórz z innymi podmiotami / IRŚ.271.1.1.2019 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Piotr Rybak Publikacja artykułu
2019-01-16 13:05:37 Interpelacje / Interpelacja radnego nr 1/2019 Piotr Rybak Edycja artykułu
2019-01-16 12:38:45 Interpelacje / Interpelacja radnego nr 1/2019 Piotr Rybak Publikacja artykułu
2019-01-15 15:49:56 Rok 2018 / Uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu w roku 2018 Paweł Nowicki Edycja artykułu
2019-01-15 15:44:59 Rok 2019 / Uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu w roku 2019 Paweł Nowicki Publikacja artykułu
2019-01-15 13:48:00 Rok 2018 / Uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu w roku 2018 Paweł Nowicki Edycja artykułu
2019-01-14 15:24:10 IRŚ.271.2.1.2019 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego / Modyfikacja do umowy do zaproszenia do składania ofert Paweł Nowicki Publikacja artykułu
2019-01-14 14:54:55 IRŚ.271.1.1.2019 - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Przedbórz z innymi podmiotami / IRŚ.271.1.1.2019 - informacja z otwarcia ofert Paweł Nowicki Przeniesiono
2019-01-14 14:54:55 IRŚ.271.1.1.2019 - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Przedbórz z innymi podmiotami / IRŚ.271.1.1.2019 - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Przedbórz z innymi podmiotami Paweł Nowicki Przeniesiono
2019-01-14 14:54:55 IRŚ.271.1.1.2019 - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Przedbórz z innymi podmiotami / IRŚ.271.1.1.2019 - pytania i odpowiedzi do SIWZ Paweł Nowicki Przeniesiono
2019-01-14 14:52:01 IRŚ.271.1.1.2019 - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Przedbórz z innymi podmiotami / IRŚ.271.1.1.2019 - informacja z otwarcia ofert Paweł Nowicki Skopiowano
2019-01-14 14:52:01 IRŚ.271.1.1.2019 - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Przedbórz z innymi podmiotami / IRŚ.271.1.1.2019 - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Przedbórz z innymi podmiotami Paweł Nowicki Skopiowano
2019-01-14 14:52:01 IRŚ.271.1.1.2019 - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Przedbórz z innymi podmiotami / IRŚ.271.1.1.2019 - pytania i odpowiedzi do SIWZ Paweł Nowicki Skopiowano
2019-01-14 14:49:30 Rok 2019 / IRŚ.271.1.1.2019 - informacja z otwarcia ofert Paweł Nowicki Publikacja artykułu
2019-01-14 14:40:30 Radni Rady Miejskiej kadencji 2018 - 2023 / Radni Rady Miejskiej kadencji 2018 - 2023 Paweł Nowicki Edycja artykułu
2019-01-14 14:08:53 Radni Rady Miejskiej kadencji 2014 - 2018 / Radni Rady Miejskiej kadencji 2014 - 2018 Paweł Nowicki Edycja artykułu
2019-01-14 13:53:47 Rok 2019 / Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Paweł Nowicki Publikacja artykułu
2019-01-14 07:58:12 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przedborzu / Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu w poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej Paweł Nowicki Publikacja artykułu
10 20 30 40 50 Wyników